Manage User Thông báo

Các bạn sinh viên thân mến, việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên (người học) đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên là việc làm dân chủ nhằm góp phần giúp nhà Trường nâng cao chất lượng đào tạo, vì vậy nhà Trường đề nghị các bạn sinh viên cho ý kiến phải khách quan, công bằng, trung thực và có thái độ đúng mực khi phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Ý kiến phản hồi của các bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối, do đó các bạn hoàn toàn yên tâm và có thể cho ý kiến một cách công bằng khi làm bài lấy ý kiến phản hồi.

Bên cạnh đó, kể từ học kỳ này việc hoàn thành bài phản hồi lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên được xem như là một tiêu chí lớn để đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, do đó đề nghị các bạn nghiêm túc hợp tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Thông tin chi tiết và hướng dẫn xem tại đây.