Liên hệ
Phòng Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng A503 - 280 An Dương Vương, P.4, Q.5
Email: phongcntt@hcmue.edu.vn
ĐT: (08) 38352020 - 166