Manage User Thông báo

Lưu ý:

  • Sinh viên phải thực hiện ý kiến phản hồi tất cả các bài khảo sát của mình trong học kì. Quá thời hạn khảo sát nêu trên, hệ thống sẽ tự động đóng, sinh viên không thể trả lời phiếu khảo sát.
  • Các sinh viên không thực hiện bài khảo sát sẽ bị trừ điểm trong đánh giá rèn luyện và bình xét thi đua các danh hiệu của Đoàn TN và HSV Trường.
  • Thông tin cá nhân của sinh viên tham gia khảo sát sẽ được bảo mật theo quy định.

Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL qua số điện thoại: (028) 38.35 2020 (số nội bộ: 147) hoặc qua email:phongkhaothi@hcmue.edu.vn