Manage User Thông báo

Thời gian lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên diễn ra cho đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2018.


Lưu ý:

  • Sinh viên phải thực hiện ý kiến phản hồi tất cả các bài khảo sát của mình trong học kì. Quá thời hạn khảo sát nêu trên, hệ thống sẽ tự động đóng, sinh viên không thể trả lời phiếu khảo sát.
  • Sinh viên sử dụng tải khoản trên trang online để đăng nhập vào hệ thống.
  • Các sinh viên không thực hiện bài khảo sát sẽ bị trừ điểm trong đánh giá rèn luyện và bình xét thi đua các danh hiệu của Đoàn TN và HSV Trường.
  • Thông tin cá nhân của sinh viên tham gia khảo sát sẽ được bảo mật theo quy định.

Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL qua số điện thoại: (028) 38.35 2020 (số nội bộ: 147) hoặc qua email:phongkhaothi@hcmue.edu.vn